CLICKNL

De creatieve industrie groeit sneller dan de rest van de economie en levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen in Nederland. De sector is bovendien een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. State of the art kennis is essentieel om de Nederlandse creatieve industrie ook internationaal een toppositie te geven.

CLICKNL is het kennis en innovatienetwerk van de creatieve industrie en staat voor de meerwaarde van samenwerken. CLICKNL koppelt nieuwsgierige onderzoekers aan ondernemende creatieven. Samen ontwikkelen zij kennis en innovaties voor een sterke economie en een duurzame samenleving. Onder regie van het netwerk is een breed gedragen innovatieagenda opgesteld. De samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en overheid staat hierbij centraal. clicknl

Opdracht


Anderen over Faem

"Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!"

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht