Magazine Manager CRISP Magazine

 

Vanuit CRISP wordt twee keer per jaar een magazine gemaakt waarin de voortgang van de acht CRISP projecten wordt beschreven aan de hand van een bepaald thema. Dit wordt aangevuld met redactionele artikelen van professoren, lectoren en partners.

Als magazine manager van het CRISP Magazine is Faem verantwoordelijk voor het verzamelen van de stukken (tekst en beeld), het bijhouden van het statusoverzicht, het opstellen en bewaken van de planning en het onderhouden van contacten met de redactieleden, de ontwerpers en de copywriter.

paul_hekkert

Het eerste magazine wordt door Paul Hekkert uitgereikt aan Marjan Hammersma, DG Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

CRISP #2: Value Matters [ISSUU]
CRISP #3: Fake it / Make it [ISSUU]
CRISP #4: Wellbeing [ISSUU]
CRISP #5: This is CRISP [ISSUU]

Opdrachtgever
CRISP | TU Delft | NWO

Periode
juli 2013 – juni 2015

Projectleiding & fondsenwerving #SOSUtrecht

 

SOSUtrecht (Sociaal Ondernemerschap Studenten Utrecht) is een initiatief van de Utrecht Development Board in samenwerking met de Utrechtse kennisinstellingen (ROC, HU, HKU en UU). Doel is om studenten kennis te laten maken met Sociaal Ondernemerschap en Utrecht op de kaart te zetten als stad van Sociaal Ondernemende Studenten. SOS UTRECHT

Faem was namens DIG projectleider en heeft meegeholpen bij het vinden van challengers, challenges en financiering voor dit traject.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Utrecht Valorisatie Centrum

Periode
september 2013 – november 2013

Projectleiding Muziek in de Wijk

 

Binnen Muziek in de Wijk was Faem verantwoordelijk voor het maken van de indeling voor alle muziek- en ensemblelessen op basis van de voorkeuren van de kinderen, de beschikbaarheid van de docenten, ruimtes en instrumenten. Ook het maken van contracten tussen de docenten en Kunstkasteel Zuilen, het organiseren van de uitgifte van muziekinstrumenten en de publiciteit over Muziek in de Wijk behoorde tot de taken van Faem.


Opdrachtgever
Kunstkasteel Zuilen

Periode
november 2012 – januari 2013

 

Projectleiding, Public Relations en conceptontwikkeling Tempeest

 

Binnen Tempeest had Faem enerzijds een interne en anderzijds een externe rol. Naar buiten toe was Faem verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van de relaties met onder andere erfgoedinstellingen en andere instellingen voor toerisme en recreatie. Faem heeft zich onder meer ingezet voor het vertalen van de wensen en behoeftes van deze instellingen naar de mogelijkheden van mobiele beleving en dit vervolgens verwoord in offertes. Ook heeft Faem zich ingezet voor het maken van afspraken met de leveranciers van Tempeest en deze afspraken vervolgens in contracten gegoten.

Johanneke weet op heel prettige wijze te zorgen dat er concrete afspraken gemaakt én nagekomen worden, het proces in gang blijft en er altijd concrete doelen worden benoemd zodat iedereen ergens naar toe werkt.

Karen Sikkema – CEO & Co-founder van Tempeest

Intern heeft Faem als projectleider de voortgang van de projecten en de onderlinge afstemming binnen het team bewaakt, onder meer door afspraken te maken en deze afspraken te vertalen naar realistische planningen en todolijsten en deze vervolgens te bewaken. Daarnaast heeft Faem de verantwoordelijkheid genomen voor het overzichtelijk bijhouden van alle projectdocumentatie en de financiele administratie. Ook heeft Faem meegeschreven aan de aanvraag voor de Innovatie Prestatie Contract (IPC) Subsidie van Agentschap NL. Na het binnenhalen van deze subsidie heeft Faem de verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoer en afhandeling hiervan. Verder heeft Faem zich bezig gehouden met acquisitie, marketing, de ontwikkeling van het businessmodel, het onderhouden van de websites (WordPress) en het versturen van nieuwsbrieven (MailChimp).

Over Tempeest en Lost in Time is veel geschreven in diverse media en ook is Tempeest met Lost in Time genomineerd voor een aantal prijzen. Een overzicht daarvan is hier te vinden.

Opdrachtgever
Tempeest
(gezamenlijk initiatief en bedrijf van Faem, Living Story, Living Doc & Calling the Shots, sinds januari 2014 is Faem geen mede-eigenaar meer)

Periode
augustus 2010 – januari 2013

Anderen over Faem

"Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt."

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving