Ontwikkelen cursusmateriaal & cursus geven

 

Ik heb meegeholpen aan de ontwikkeling van cursusmateriaal voor de facilitairbeheerders die werken met het programma Metis en vervolgens ondersteund tijdens de cursussen die hierover werden gegeven.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht (Shared Service Center)

Periode
november 2010 – december 2010

Projectleiding Werkbezoeken cvdK

 

Ambtshalve brengt de commissaris van de Koningin elke 2 jaar een bezoek aan de gemeenten in zijn provincie. Daarnaast brengt de commissaris regelmatig een bezoek aan bedrijven en instellingen in de provincie. Faem heeft zich in eerste instantie ingezet voor het stroomlijnen van de processen rondom de werkbezoeken; deze waren behoorlijk versnipperd en weinig efficient. In tweede instantie is Faem de werkbezoeken zelf gaan voorbereiden en begeleiden. Zowel inhoudelijk, met input van de beleidsafdelingen van de provincie, als logistiek.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht

Periode
april 2009 – december 2010

Adviseur Koninklijke Onderscheidingen

 

Binnen het kabinet van de commissaris van de Koningin heeft Faem de commissaris geadviseerd over de aanvragen voor Koninklijke Onderscheidingen (KO’s). Daarnaast heeft Faem zich ingezet voor het stroomlijnen van het werkprocessen rondom de KO’s, een handleiding geschreven voor het doen van een goede aanvraag en hier instructiebijeenkomsten voor georganiseerd.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht

Periode
april 2009 – december 2010

Conceptontwikkeling en Projectleiding Trekhaak Gezocht

 

Faem heeft, samen met Tjerk Ridder, Danielle Arets (Capada), Dennis Nolte (VIPbus) en Sebastiaan ter Burg, het concept van Trekhaak Gezocht ontwikkeld. Daarnaast was Faem verantwoordelijk voor de zakelijke leiding, productie, sponsoring en de website van Trekhaak Gezocht.

Foto: CC BY-SA Sebastiaan ter Burg

Opdrachtgever
Trekhaak Gezocht

Periode
augustus 2009 – oktober 2010

 

Conceptontwikkeling GROEN!

 

De Culturele Zondagen wilden in juni 2011 een nieuwe zondag organiseren met als rode draad het thema ‘duurzaamheid’. Deze zondag zou een jaarlijks terugkerende Zondag kunnen worden die aansluit bij het streven om maatschappelijke thema’s en cultuur dichter bij elkaar te brengen. Rob Helpt! en Faem hebben samen onderzocht in hoeverre het groene gevoel leeft in het Utrechtse, hoe kunst en cultuur zich verhouden tot duurzaamheid en of duurzaamheid een vertaling kan vinden in kunstuitingen of als inspiratiebron kan dienen voor kunst. Resultaat van dit onderzoek is de basis voor de Culturele Zondag GROEN! zoals deze op 19 juni 2011 is uitgevoerd.

Opdrachtgever
Culturele Zondagen

Periode
april 2010 – augustus 2010

Producent opening en randprogramma

 

Binnen Festival a/d Werf was Faem verantwoordelijk voor de productie en budgetbewaking van de opening en de randprogrammering. Tijdens de opening kwamen 180 relaties van Festival a/d Werf eten in het speciaal daarvoor ingerichte ABN pand aan de Neude in Utrecht. Na afloop van het diner konden de bezoekers diverse openingsvoorstellingen bezoeken.

De randprogrammering bestond uit drie debatten over Hoop door Elke van Campenhout, twee seminars van de Amsterdam Masters of Choreography en de kickoff van Camillo 2.0 -Technologie, Memory, Experience een internationale conferentie voor Performance Studies.

OpdrachtgeverMake-No-Little-plans_creditsverplicht.-Architect-Monadnock-455x640
Festival a/d Werf

Periode
april 2010 -Juni 2010

http://www.faem.nl/projectcoordinatie-slimcity/rijwilligerscoordinator Festival Mooie Woorden

 

Binnen Festival Mooie Woorden was Faem verantwoordelijk voor de recrutering, indeling, begeleiding en het motiveren van de vrijwilligers voor Festival Mooie Woorden, de voorproefjes en voor de PR campagne.

Lees hier een verslag in woord en beeld!

Opdrachtgever
Festival Mooie Woorden

Periode
mei 2009 – mei 2010

Projectleiding Burgerjaarverslag

 

Faem coördineert de totstandkoming van het Burgerjaarverslag van de commissaris van de Koningin. Dit is een verslag van de werkzaamheden van de commissaris.
Samen met het Burgerjaarverslag 2008 is een Tijdslijn verschenen met een overzicht van de activiteiten van de commissaris in dat jaar.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht

Periode
november 2009 – mei 2010 – lees het burgerjaarverslag 2009 hier
november 2008 – april 2009 – lees het burgerjaarverslag 2008 hier en de tijdslijn hier

Inblikken en Uitzwaaien!

 

Rondom het vertrek van Trekhaak Gezocht vanaf het Domplein in Utrecht heeft het team van de VIPbus de hele dag verse voornemens verzameld in en om de VIPbus. Dit gebeurde onder de naam Inblikken en Uitzwaaien! Faem heeft zowel tijdens de voorbereiding als op de dag zelf meegeholpen om deze productie te realiseren.

Foto: CC BY-SA Sebastiaan ter Burg

Opdrachtgever
de VIPbus

Periode
januari 2010

Anderen over Faem

"Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!"

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht