Magazine Manager CRISP Magazine

 

Vanuit CRISP wordt twee keer per jaar een magazine gemaakt waarin de voortgang van de acht CRISP projecten wordt beschreven aan de hand van een bepaald thema. Dit wordt aangevuld met redactionele artikelen van professoren, lectoren en partners.

Als magazine manager van het CRISP Magazine is Faem verantwoordelijk voor het verzamelen van de stukken (tekst en beeld), het bijhouden van het statusoverzicht, het opstellen en bewaken van de planning en het onderhouden van contacten met de redactieleden, de ontwerpers en de copywriter.

paul_hekkert

Het eerste magazine wordt door Paul Hekkert uitgereikt aan Marjan Hammersma, DG Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

CRISP #2: Value Matters [ISSUU]
CRISP #3: Fake it / Make it [ISSUU]
CRISP #4: Wellbeing [ISSUU]
CRISP #5: This is CRISP [ISSUU]

Opdrachtgever
CRISP | TU Delft | NWO

Periode
juli 2013 – juni 2015

Projectleiding It Takes 4 To Tango

 

Uitdaging van de Creatieve Sector is het vergroten van de private bijdrage voor research projecten. Vanuit het Topsectoren beleid wordt in dit kader gesproken over de driehoek overheid, sector en kennisinstellingen. Binnen de creatieve sector is eerder sprake van een tetraëder waarbij ook de opdrachtgevers van creatieve bedrijven een grote rol spelen.

it4tt

Het initiatief It Takes 4 To Tango (IT4TT) is genomen om in de eerste plaats het bewustzijn over bovengenoemde uitdaging te vergroten. Daarnaast is het de bedoeling om betrokkenheid en commitment te creëren wat uiteindelijk moet resulteren in concrete bijdragen. Een van de programmalijnen om dit doel te bereiken was het betrekken van opdrachtgevers bij onderzoeksprogramma’s met de creatieve industrie. Vanuit Design Innovation Group kreeg ik de opdracht om deze programmalijn te coordineren, bezoeken bij opdrachtgevers voor te bereiden en de verslaglegging en opvolging daarvan te verzorgen. Dit in nauw overleg met de stuurgroep IT4TT waarin bestuur CLICKNL, Topteam en EZ vertegenwoordigd waren.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Stuurgroep IT4TT (CLICKNL, Topteam Creatieve Industrie, EZ)

Periode
april 2014 – april 2015

Projectleiding Omgevingswet

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) bereidt de implementatie van de Omgevingswet voor. Hierbij is niet alleen de overdracht van juridische en beleidsmatige kennis van belang maar is er ook aandacht voor houding en gedrag van professionals bij gemeenten. Design Innovation Group (DIG) is gevraagd een product te ontwikkelen gericht op houding en gedrag van de professionals die bij gemeenten werken en te maken hebben met het Omgevingsrecht. DIG maakt daarbij gebruik van de Design Thinking methodiek. We werken met een multidisciplinair team en nemen de gebruiker als uitgangspunt.

Service Design case: Interventies voor de Omgevingswet.

Faem verzorgt namens DIG de projectleiding voor deze opdracht. wabo

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Periode
januari 2014 – april 2014

Projectmedewerker Webteam RIVM

 

Faem heeft verschillende werkzaamheden verricht voor het webteam van RIVM:

  • Het voorbereiden van een nota over webstatistieken en statistieken over het aantal keer dat onderwerpen die het RIVM aangaan in diverse media worden genoemd.
  • Begeleiden van ICTafdeling bij het (in enige mate) automatiseren van het verwerken en interpreteren van deze data.
  • Het samenstellen van een homepage voor het vernieuwde intranet (INwiki) en het migreren van content van het oude (INsite) naar het nieuwe intranet.

 

Opdrachtgever
RIVM

Periode
oktober 2013 – maart 2014

Anderen over Faem

"Johanneke Minnema is uitstekend in staat de wensen van diverse stakeholders te integreren in een totaalconcept en weet daarbij diverse organisatie-werelden goed te overbruggen."

Danielle Arets – Debatleider van het ondernemersdebat en mede initiatiefnemer van Trekhaak Gezocht, Capada