Projectleiding It Takes 4 To Tango

 

Uitdaging van de Creatieve Sector is het vergroten van de private bijdrage voor research projecten. Vanuit het Topsectoren beleid wordt in dit kader gesproken over de driehoek overheid, sector en kennisinstellingen. Binnen de creatieve sector is eerder sprake van een tetraëder waarbij ook de opdrachtgevers van creatieve bedrijven een grote rol spelen.

it4tt

Het initiatief It Takes 4 To Tango (IT4TT) is genomen om in de eerste plaats het bewustzijn over bovengenoemde uitdaging te vergroten. Daarnaast is het de bedoeling om betrokkenheid en commitment te creëren wat uiteindelijk moet resulteren in concrete bijdragen. Een van de programmalijnen om dit doel te bereiken was het betrekken van opdrachtgevers bij onderzoeksprogramma’s met de creatieve industrie. Vanuit Design Innovation Group kreeg ik de opdracht om deze programmalijn te coordineren, bezoeken bij opdrachtgevers voor te bereiden en de verslaglegging en opvolging daarvan te verzorgen. Dit in nauw overleg met de stuurgroep IT4TT waarin bestuur CLICKNL, Topteam en EZ vertegenwoordigd waren.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Stuurgroep IT4TT (CLICKNL, Topteam Creatieve Industrie, EZ)

Periode
april 2014 – april 2015


Anderen over Faem

"Johanneke Minnema is uitstekend in staat de wensen van diverse stakeholders te integreren in een totaalconcept en weet daarbij diverse organisatie-werelden goed te overbruggen."

Danielle Arets – Debatleider van het ondernemersdebat en mede initiatiefnemer van Trekhaak Gezocht, Capada