Secretaris Innovatiecontract Creatieve Industrie

 

In het Innovatiecontract Creatieve Industrie maken diverse partijen uit de gouden driehoek (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen) concrete afspraken over hun inzet voor onderzoek en innovatie voor de Creatieve Industrie. Topteam Creatieve Industrie en TKI CLICKNL zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het contract. Via Design Innovation Group kreeg ik de opdracht om bij het opstellen te ondersteunen. Ik deed dit onder meer door in strategische zin mee te denken, verslag te leggen van gevoerde gesprekken en de eerste versie van het contract op te stellen. Het contract is in september officieel aangeboden aan Henk Kamp, de minister van Economische Zaken. CLICKNL_SRIA_researchareas-e1434369543180

In aanvulling op deze opdracht kreeg ik samen met Nathalie Waser vanuit Design Innovation Group een vervolg opdracht om het MKB nauwer te betrekken bij onderzoek en innovatie met de creatieve industrie. Voor dit doel hebben we vanuit DIG een stappenplan en toolbox ontworpen die hierbij kan ondersteunen.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > CLICKNL

Periode
mei 2015 – december 2015

Magazine Manager CRISP Magazine

 

Vanuit CRISP wordt twee keer per jaar een magazine gemaakt waarin de voortgang van de acht CRISP projecten wordt beschreven aan de hand van een bepaald thema. Dit wordt aangevuld met redactionele artikelen van professoren, lectoren en partners.

Als magazine manager van het CRISP Magazine is Faem verantwoordelijk voor het verzamelen van de stukken (tekst en beeld), het bijhouden van het statusoverzicht, het opstellen en bewaken van de planning en het onderhouden van contacten met de redactieleden, de ontwerpers en de copywriter.

paul_hekkert

Het eerste magazine wordt door Paul Hekkert uitgereikt aan Marjan Hammersma, DG Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

CRISP #2: Value Matters [ISSUU]
CRISP #3: Fake it / Make it [ISSUU]
CRISP #4: Wellbeing [ISSUU]
CRISP #5: This is CRISP [ISSUU]

Opdrachtgever
CRISP | TU Delft | NWO

Periode
juli 2013 – juni 2015

Projectmanager a.i. bij Infi

 

Bij Infi zijn de projectmanagers verantwoordelijk voor het niet technische contact met de klanten. Van offerte en planning tot oplevering en onderhoud. Dit alles in nauw overleg met de techneuten van Infi. Tijdens het zwangerschapsverlof van een van de projectmanagers heeft Faem het projectmanagement overgenomen voor onder meer:

Opdrachtgever
INFI

Periode
januari 2015 – mei 2015

Projectleiding It Takes 4 To Tango

 

Uitdaging van de Creatieve Sector is het vergroten van de private bijdrage voor research projecten. Vanuit het Topsectoren beleid wordt in dit kader gesproken over de driehoek overheid, sector en kennisinstellingen. Binnen de creatieve sector is eerder sprake van een tetraëder waarbij ook de opdrachtgevers van creatieve bedrijven een grote rol spelen.

it4tt

Het initiatief It Takes 4 To Tango (IT4TT) is genomen om in de eerste plaats het bewustzijn over bovengenoemde uitdaging te vergroten. Daarnaast is het de bedoeling om betrokkenheid en commitment te creëren wat uiteindelijk moet resulteren in concrete bijdragen. Een van de programmalijnen om dit doel te bereiken was het betrekken van opdrachtgevers bij onderzoeksprogramma’s met de creatieve industrie. Vanuit Design Innovation Group kreeg ik de opdracht om deze programmalijn te coordineren, bezoeken bij opdrachtgevers voor te bereiden en de verslaglegging en opvolging daarvan te verzorgen. Dit in nauw overleg met de stuurgroep IT4TT waarin bestuur CLICKNL, Topteam en EZ vertegenwoordigd waren.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Stuurgroep IT4TT (CLICKNL, Topteam Creatieve Industrie, EZ)

Periode
april 2014 – april 2015

Anderen over Faem

"Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!"

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht