Projectleiding, Public Relations en conceptontwikkeling Tempeest

 

Binnen Tempeest had Faem enerzijds een interne en anderzijds een externe rol. Naar buiten toe was Faem verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van de relaties met onder andere erfgoedinstellingen en andere instellingen voor toerisme en recreatie. Faem heeft zich onder meer ingezet voor het vertalen van de wensen en behoeftes van deze instellingen naar de mogelijkheden van mobiele beleving en dit vervolgens verwoord in offertes. Ook heeft Faem zich ingezet voor het maken van afspraken met de leveranciers van Tempeest en deze afspraken vervolgens in contracten gegoten.

Johanneke weet op heel prettige wijze te zorgen dat er concrete afspraken gemaakt én nagekomen worden, het proces in gang blijft en er altijd concrete doelen worden benoemd zodat iedereen ergens naar toe werkt.

Karen Sikkema – CEO & Co-founder van Tempeest

Intern heeft Faem als projectleider de voortgang van de projecten en de onderlinge afstemming binnen het team bewaakt, onder meer door afspraken te maken en deze afspraken te vertalen naar realistische planningen en todolijsten en deze vervolgens te bewaken. Daarnaast heeft Faem de verantwoordelijkheid genomen voor het overzichtelijk bijhouden van alle projectdocumentatie en de financiele administratie. Ook heeft Faem meegeschreven aan de aanvraag voor de Innovatie Prestatie Contract (IPC) Subsidie van Agentschap NL. Na het binnenhalen van deze subsidie heeft Faem de verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoer en afhandeling hiervan. Verder heeft Faem zich bezig gehouden met acquisitie, marketing, de ontwikkeling van het businessmodel, het onderhouden van de websites (WordPress) en het versturen van nieuwsbrieven (MailChimp).

Over Tempeest en Lost in Time is veel geschreven in diverse media en ook is Tempeest met Lost in Time genomineerd voor een aantal prijzen. Een overzicht daarvan is hier te vinden.

Opdrachtgever
Tempeest
(gezamenlijk initiatief en bedrijf van Faem, Living Story, Living Doc & Calling the Shots, sinds januari 2014 is Faem geen mede-eigenaar meer)

Periode
augustus 2010 – januari 2013


Anderen over Faem

"Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!"

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht