Kennissecretaris The Human Touch

 

De creatieve industrie levert een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid en de groei van het aantal ondernemingen in Nederland. De sector is bovendien een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Om de uitdagingen van vandaag en morgen te lijf te kunnen gaan vraagt de sector om een sterke kennisbasis.

Als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Creatieve Industrie ontwikkelt CLICKNL de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) voor de creatieve industrie. Deze agenda schetst de onderwerpen en kennisgebieden waarop de kennisbasis van de creatieve industrie verder versterkt en uitgebreid dient te worden. De KIA geeft daarmee richting aan R&D in de creatieve industrie en inspireert creatieve professionals om met kennisinstituten, bedrijven en overheidsinstellingen samen te werken aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De Kennis- en Innovatieagenda vormt daarnaast de basis voor het kennis- en innovatiecontract waarin overheid, kennisinstituten en de topsectoren met elkaar afspreken hoe CLICKNL, aan de hand van onderzoek, invulling geeft aan innovatie. De agenda en het innovatiecontract zijn bovendien richtinggevend voor de calls (financiering) voor onderzoek.

De Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 krijgt invulling langs drie thematische lijnen:

  1. Design for Change: ontwerpen op systeemniveau, gericht op maatschappelijke impact.
  2. The Human Touch: het bereiken, betoveren, en aansporen van mensen; de menselijke maat.
  3. Value Creation: het organiseren en vernieuwen van de waardecreatie in de sector.

Ik ben kennissecretaris van The Human Touch. Dat betekent dat ik het kernteam ondersteun en begeleidt bij het samenstellen van de agenda.

Opdrachtgever
CLICKNL

Periode
april 2017 – oktober 2017


Anderen over Faem

"Johanneke Minnema is uitstekend in staat de wensen van diverse stakeholders te integreren in een totaalconcept en weet daarbij diverse organisatie-werelden goed te overbruggen."

Danielle Arets – Debatleider van het ondernemersdebat en mede initiatiefnemer van Trekhaak Gezocht, Capada