Projectleiding, Public Relations en conceptontwikkeling Tempeest

 

Binnen Tempeest had Faem enerzijds een interne en anderzijds een externe rol. Naar buiten toe was Faem verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van de relaties met onder andere erfgoedinstellingen en andere instellingen voor toerisme en recreatie. Faem heeft zich onder meer ingezet voor het vertalen van de wensen en behoeftes van deze instellingen naar de mogelijkheden van mobiele beleving en dit vervolgens verwoord in offertes. Ook heeft Faem zich ingezet voor het maken van afspraken met de leveranciers van Tempeest en deze afspraken vervolgens in contracten gegoten.

Johanneke weet op heel prettige wijze te zorgen dat er concrete afspraken gemaakt én nagekomen worden, het proces in gang blijft en er altijd concrete doelen worden benoemd zodat iedereen ergens naar toe werkt.

Karen Sikkema – CEO & Co-founder van Tempeest

Intern heeft Faem als projectleider de voortgang van de projecten en de onderlinge afstemming binnen het team bewaakt, onder meer door afspraken te maken en deze afspraken te vertalen naar realistische planningen en todolijsten en deze vervolgens te bewaken. Daarnaast heeft Faem de verantwoordelijkheid genomen voor het overzichtelijk bijhouden van alle projectdocumentatie en de financiele administratie. Ook heeft Faem meegeschreven aan de aanvraag voor de Innovatie Prestatie Contract (IPC) Subsidie van Agentschap NL. Na het binnenhalen van deze subsidie heeft Faem de verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoer en afhandeling hiervan. Verder heeft Faem zich bezig gehouden met acquisitie, marketing, de ontwikkeling van het businessmodel, het onderhouden van de websites (WordPress) en het versturen van nieuwsbrieven (MailChimp).

Over Tempeest en Lost in Time is veel geschreven in diverse media en ook is Tempeest met Lost in Time genomineerd voor een aantal prijzen. Een overzicht daarvan is hier te vinden.

Opdrachtgever
Tempeest
(gezamenlijk initiatief en bedrijf van Faem, Living Story, Living Doc & Calling the Shots, sinds januari 2014 is Faem geen mede-eigenaar meer)

Periode
augustus 2010 – januari 2013

Projectleiding Amersfoort.CultuurBewust.nl

 

Zelfstandig weet Johanneke de juiste mensen en partijen te mobiliseren en te activeren.

Marjolein Theunissen – Oprichter en directeur van CultuurBewust.nl en ShopCultuurBewust.nl

Het landelijke cultuurwebmagazine CultuurBewust.nl heeft haar domein uitgebreid met het subdomein Amersfoort.CultuurBewust.nl. Hiermee wil CultuurBewust.nl aandacht kunnen besteden aan lokale culturele initiatieven voor jongeren van 12 tot 18 jaar in Amersfoort. Tevens wil CultuurBewust.nl deze doelgroep bewuster maken van het culturele aanbod in hun woonplaats. Een redactie van 10-20 middelbare scholieren maakt crossmediale content (in woord en beeld) over film, kunst, literatuur, muziek, theater en meer. Gedachte hierachter is dat deze jongeren hun leeftijds genoten zelf het beste weten te enthousiasmeren.

Amersfoort.CultuurBewust.nl gebruikt het enthousiasme van de redacteuren om het lokale cultuuraanbod te ontsluiten en de cultuurparticipatie van jongeren te vergroten. Om het project op te zetten heeft Faem uitvoerig contact gehad met de gemeente Amersfoort (opdrachtgever), middelbare scholen, de bibliotheek en culturele instellingen in Amersfoort om ervoor te zorgen dat het project aansloot bij de doelstellingen van al deze partijen. Nadat Faem het project heeft opgezet is Faem verantwoordelijk geworden voor de uitvoer ervan, het onderhouden van de samenwerkingsverbanden en de evaluatie richting de gemeente Amersfoort.

Opdrachtgever
CultuurBewust.nl

Periode
maart 2010 – mei 2012

 

 

Planning opnames Soundbites Alumni Hogeschool Rotterdam

 

Om de opleidingen van Hogeschool Rotterdam nog meer op de kaart te zetten en de potentiële student een sfeerimpressie te geven, biedt Hogeschool Rotterdam soundbites aan ter oriëntatie voor scholieren. Deze soundbites zijn gefilmde quotes van studenten en alumni die vertellen over hun ervaringen met Hogeschool Rotterdam en het arbeidsperspectief. Om de alumni te filmen ging Calling the Shots op pad langs de bedrijven waar deze alumni inmiddels werken. Faem heeft de logistieke planning van deze draaidagen verzorgd.

Opdrachtgever
Hogeschool Rotterdam

Periode
september 2011 – februari 2012

Conceptontwikkeling en projectleiding De Buurt Leeft!

 

Faem was vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het concept van De Buurt Leeft! Faem heeft ervoor gezorgd dat het concept is vastgelegd in een projectplan en is vervolgens samen met de andere partners op zoek gegaan naar partijen om mee samen te werken in de realisatie van het concept.

Opdrachtgever
De Buurt Leeft!

Periode
oktober 2009 – februari 2012

Vrijwilligerscoordinatie deBeschaving

 

Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt.

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving

Binnen Festival deBeschaving was Faem verantwoordelijk voor de recrutering, indeling, begeleiding en het motiveren van de bijna driehonderd actieve vrijwilligers van Festival deBeschaving. Ook heeft Faem alle communicatie met vrijwilligers verzorgd en de stagiaires begeleid. Als vrijwilligerscoördinator maakte Faem deel uit van zowel de stuurgroep van Festival deBeschaving als ook van de afdeling productie.

Opdrachtgever
Festival deBeschaving

Periode
maart 2007 – juli 2011


Functioneel Ontwerp werving & selectie

 

De commissaris van de Koningin is verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van de burgemeesters in zijn provincie. De administratie hiervan is een uiterst vertrouwelijk proces en gebeurde nog grotendeels handmatig. Faem heeft middels diverse interviews de workflow van deze processen uitgeplozen en een functioneel ontwerp geschreven voor een te ontwikkelen software applicatie die veel van dit proces kan automatiseren. Deze software (RIS) is vervolgens ontwikkeld door Tangram.

Opdrachtgever
provincie Utrecht

Periode
november 2011 – december 2011

Procescoordinator Het Nieuwe Werken

 

Onder de naam ANDERS voert de provincie Utrecht het nieuwe werken in. Dit is gekoppeld aan de verhuizing naar een nieuw kantoor begin 2012. Ter voorbereiding daarop moeten documenten gedigitaliseerd worden en medewerkers leren omgaan met een nieuwe en andere manier van werken. Faem heeft dit proces gecoördineerd bij een van de afdelingen van de provincie.

Opdrachtgever
provincie Utrecht

Periode
maart 2011 – november 2011

Uitwisseling festivals Utrecht en festivals Edinburgh

 

Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht

In augustus 2011 is een afvaardiging van de festivals in Utrecht naar Festivalstad Edinburgh afgereisd om zich daar te laten inspireren door de stad, de festivals en de verregaande samenwerking tussen deze festivals. Gedurende het drie dagen durende bezoek werden gesprekken met de gemeente Edinburgh, Edinburgh Festivals, het Fringe Festival, het Mela Festival en het Book Festival afgewisseld met voorstellingen en een uitgebreide rondleiding door de hele stad om het festivalgevoel van Edinburgh volledig te kunnen ervaren. De reis werd georganiseerd door Francy Derks in opdracht van de Gemeente Utrecht. Faem heeft ondersteund tijdens de reis en bij de voorbereiding. Een voorbereidend bezoek aan Edinburgh in maart 2011 was hier onderdeel van.

De deelnemers van de reis in Edinburgh

Lees hier het verslag van de reis.

Opdrachtgever
Francy Derks & Gemeente Utrecht

Periode
Januari 2011 – september 2011


Festivaloverleg Utrecht

 

Samen met Cobie de Vos van Festival a/d Werf heeft Faem in september 2009 een bijeenkomst georganiseerd waarbij vrijwel alle Utrechtse culturele festivals vertegenwoordigd waren. Dit was een groot succes en leidde tot de oprichting van drie werkgroepen: Logistiek, Marketing en Duurzaamheid. Faem was bij alle werkgroepen aanwezig om te zorgen voor de onderlinge afstemming. Faem deed dit in opdracht van het programmabureau Stadspromotie van de gemeente Utrecht. Met name voor de werkgroep duurzaamheid heeft Faem zich extra ingezet en gesprekken gevoerd met adviseurs van de Green Key om te onderzoeken of het mogelijk is om in 2013 13 festivals met een Green Key te certificeren. Resultaten van het festivaloverleg zijn:

  • Aanschaf van betonblokken waar de festivals gezamenlijk gebruik van kunnen maken voor het plaatsen van vlaggen in de stad
  • Prijsafspraken met hotels en leveranciers
  • Festivals verwijzen naar elkaar in elkaars programmaboekjes
  • Elk kwartaal verschijnt een festivalagenda in de Uitladder en in Huis aan Huis bladen
  • Festivals kunnen eenvoudig een publieksonderzoek (het Continu Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda) laten uitvoeren dat daarna bovendien onderling makkelijk te vergelijken is.
  • Goede contacten met de afdelingen Stadspromotie, Culturele Zaken en Stadswerken van de gemeente Utrecht en met Toerisme Utrecht. Ook andere stakeholders weten het overleg steeds beter te vinden.

Vanaf de tweede helft van 2010 heeft Faem daarnaast samen met Francy Derks een visie ontwikkeld voor een krachtige lange termijn samenwerking tussen de festivals. Concreet resultaat hiervan was de oprichting van een stuurgroep van festivaldirecteuren. Begin 2011 heeft Faem het festivaloverleg overgedragen aan deze stuurgroep. Wel is Faem later nog betrokken geweest bij het werkbezoek van de Utrechtse Festivals aan Edinburgh.

Opdrachtgever
Festivaloverleg
Gemeente Utrecht

Periode
juli 2009 – januari 2011

Ontwikkelen cursusmateriaal & cursus geven

 

Ik heb meegeholpen aan de ontwikkeling van cursusmateriaal voor de facilitairbeheerders die werken met het programma Metis en vervolgens ondersteund tijdens de cursussen die hierover werden gegeven.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht (Shared Service Center)

Periode
november 2010 – december 2010

Anderen over Faem

"Johanneke Minnema is uitstekend in staat de wensen van diverse stakeholders te integreren in een totaalconcept en weet daarbij diverse organisatie-werelden goed te overbruggen."

Danielle Arets – Debatleider van het ondernemersdebat en mede initiatiefnemer van Trekhaak Gezocht, Capada