Festivaloverleg Utrecht

 

Samen met Cobie de Vos van Festival a/d Werf heeft Faem in september 2009 een bijeenkomst georganiseerd waarbij vrijwel alle Utrechtse culturele festivals vertegenwoordigd waren. Dit was een groot succes en leidde tot de oprichting van drie werkgroepen: Logistiek, Marketing en Duurzaamheid. Faem was bij alle werkgroepen aanwezig om te zorgen voor de onderlinge afstemming. Faem deed dit in opdracht van het programmabureau Stadspromotie van de gemeente Utrecht. Met name voor de werkgroep duurzaamheid heeft Faem zich extra ingezet en gesprekken gevoerd met adviseurs van de Green Key om te onderzoeken of het mogelijk is om in 2013 13 festivals met een Green Key te certificeren. Resultaten van het festivaloverleg zijn:

  • Aanschaf van betonblokken waar de festivals gezamenlijk gebruik van kunnen maken voor het plaatsen van vlaggen in de stad
  • Prijsafspraken met hotels en leveranciers
  • Festivals verwijzen naar elkaar in elkaars programmaboekjes
  • Elk kwartaal verschijnt een festivalagenda in de Uitladder en in Huis aan Huis bladen
  • Festivals kunnen eenvoudig een publieksonderzoek (het Continu Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda) laten uitvoeren dat daarna bovendien onderling makkelijk te vergelijken is.
  • Goede contacten met de afdelingen Stadspromotie, Culturele Zaken en Stadswerken van de gemeente Utrecht en met Toerisme Utrecht. Ook andere stakeholders weten het overleg steeds beter te vinden.

Vanaf de tweede helft van 2010 heeft Faem daarnaast samen met Francy Derks een visie ontwikkeld voor een krachtige lange termijn samenwerking tussen de festivals. Concreet resultaat hiervan was de oprichting van een stuurgroep van festivaldirecteuren. Begin 2011 heeft Faem het festivaloverleg overgedragen aan deze stuurgroep. Wel is Faem later nog betrokken geweest bij het werkbezoek van de Utrechtse Festivals aan Edinburgh.

Opdrachtgever
Festivaloverleg
Gemeente Utrecht

Periode
juli 2009 – januari 2011


Anderen over Faem

"Zelfstandig weet Johanneke de juiste mensen en partijen te mobiliseren en te activeren."

Marjolein Theunissen – Oprichter en directeur van CultuurBewust.nl en ShopCultuurBewust.nl