Projectcoördinatie Werkplek 21e eeuw

 

De functie van bibliotheken verandert. Een groot deel van de bezoekers gebruikt de bibliotheek als plek om te werken of studeren. Steeds vaker zijn deze bezoekers niet meer lid van de bibliotheek. Bibliotheek Het Eemhuis in Amersfoort en BiSC onderzoeken hoe bibliotheken ook in de toekomst kunnen inspelen op de behoeftes van deze toenemende groep bezoekers en welke alternatieve geldstromen hierop kunnen aansluiten.

BiSC en Bibliotheek Het Eemhuis vroegen Sander Mulder van Yppah om hen in dit onderzoek te begeleiden. Ik heb Sander daarbij geassisteerd en samen met een team van medewerkers van Het Eemhuis en BiSC doorliepen we de volgende fases:

 

 

 

 

Resultaat van dit traject was Het Keilab, een plek in de bibliotheek waar mensen terecht kunnen die zich verder willen ontwikkelen. Het concept van Het Keilab is goed ontvangen en wordt inmiddels doorontwikkeld door Bibliotheek Eemland. Ondertussen richt BiSC zich op het doorontwikkelen van dienst- en software aspecten die ook bij andere vestigingen kunnen worden ingezet.

Mijn taken bestonden uit:

  • het agenderen en voorbereiden van teambijeenkomsten en bijeenkomsten van de stuurgroep
  • het organiseren van de Week van de Zintuigen, een week om gebruikersinzichten te verzamelen
  • het organiseren van een co-reflectiebijeenkomst
  • het schrijven van het eindrapport en de brochure voor Het Keilab

NB: Parallel aan deze opdracht zijn 120 studenten van de opleiding Industrial Design Engineering aan de TU Delft voor het vak Managing Product Innovation in 40 groepen met dit vraagstuk in de weer. Hun proposities dienen ter inspiratie en worden tijdens twee demodagen in DOKDelft gepresenteerd aan het team van Het Eemhuis en BiSC.

Opdrachtgever
Yppah > BiSC & Bibliotheek Het Eemhuis

Periode
augustus 2016 – januari 2017


Anderen over Faem

"Johanneke Minnema is uitstekend in staat de wensen van diverse stakeholders te integreren in een totaalconcept en weet daarbij diverse organisatie-werelden goed te overbruggen."

Danielle Arets – Debatleider van het ondernemersdebat en mede initiatiefnemer van Trekhaak Gezocht, Capada