Verkenning werkplek 21e eeuw

 

Het RKD gaat verhuizen. De nieuwe locatie van het RKD moet een moderne ontmoetingsplek worden voor studenten, professionals en professionele amateurs op het terrein van de Nederlandse kunstgeschiedenis. Hier is niet alleen ruimte voor ontmoeting, maar ook voor samenwerken en concentratie. De tijd tot aan de verhuizing wordt benut om na te denken over de inrichting van de nieuwe locatie. Experimenten op de huidige locatie helpen hierbij. Tegelijkertijd wordt de beeldcollectie gedigitaliseerd. Aanleiding voor de vraag welke digitale en fysieke onderzoeksfaciliteiten het RKD aan haar bezoekers en gebruikers van de beeldcollectie moet bieden om een aantrekkelijke plek te blijven om naar toe te komen.

Ik ben met deze vraag aan de slag gegaan vanuit de Design Thinking methodiek. Ik heb de expertise en ideeën van medewerkers en (vaste) bezoekers als vertrekpunt
genomen en via observaties en gesprekken zo goed mogelijk geprobeerd om te begrijpen hoe zij de gedigitaliseerde ‘groene dozen’ straks willen gebruiken. De resultaten hiervan heb ik gepresenteerd aan het MT en op basis hiervan zijn een aantal vervolgacties in gang gezet:

  • Er zijn twee schermen met een hele hoge resolutie geplaatst in de studiezaal. Deze schermen maken het mogelijk om de gedigitaliseerde afbeeldingen zeer gedetailleerd te bestuderen en met elkaar te vergelijken.
  • De inzichten uit de interviews hebben geleid tot een aanscherping van het Programma van Eisen voor RKD Research, de nieuw te ontwikkelen digitale onderzoeksfaciliteit. Ook wordt een gebruikersgroep ingericht die op een aantal momenten betrokken zal worden bij de verdere ontwikkeling van RKD Research. Ik zal deze gebruikersgroep de komende maanden verder begeleiden.
  • Tenslotte gaat een groep Co-Design studenten van de Hogeschool Utrecht in december en januari experimenteren met de inrichting van de studiezaal zodat er plekken ontstaan voor ontmoeting, samenwerken en concentratie. Zij zullen zich hierbij baseren op de inzichten uit de interviews. De resultaten van deze experimenten helpen het RKD bij het maken van plannen voor de inrichting van de nieuwe RKD locatie.

Opdrachtgever
RKD

Partners
Boudewien van den Berg

Periode
juni 2018 – september 2018


Anderen over Faem

"Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!"

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht