Projectleiding Creatieve Aanpak Autobranden

 

De bestrijding van autobranden is in Utrecht een taai vraagstuk. Nieuwe, creatieve, oplossingen zijn nodig omdat bestaande oplossingen niet (voldoende) werken. Binnen de gemeente Utrecht is reeds een taskforce aan de slag om nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Daarnaast wil de gemeente samen met de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie en andere stakeholders in een creatieve sessie op zoek naar nieuwe inzichten en oplossingen.

Vanuit Open Concept heb ik deze creatieve sessie georganiseerd. Daarnaast heb ik samen met de collega’s van Open Concept stakeholders bij elkaar gebracht in een voorbereidende sessie, een nadere verkenning naar dit vraagstuk gedaan en de verslaglegging van de sessie verzorgd. Ook heb ik contact gelegd met studenten co-design die parallel aan dit traject ook met dit vraagstuk aan de slag zijn gegaan. Tijdens de Designsessie gingen ruim 70 deelnemers in verschillende creatieve rondes gestructureerd aan de slag met het vraagstuk. Resultaat van de dag waren prototypes van acht eerste oplossingsrichtingen die aan de burgemeester van Utrecht zijn gepresenteerd.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Partners
Henk van Zeijts & Politie

Periode
juli 2018 – september 2018


Anderen over Faem

"Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!"

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht