Projectleider Wijkgerichte Aanpak Amsterdam Zuidoost

Bevolkingsonderzoek Midden-West wil de toegankelijkheid van het bevolkingsonderzoek borstkanker verbeteren in wijken met een lage opkomst. Vaak zijn dit wijken waar veel vrouwen wonen met een niet-westerse achtergrond, een lage sociaaleconomische status en verminderde gezondheidsvaardigheden. 

Johanneke is op zeer korte termijn gestart als projectleider en heeft het project vliegensvlug eigen gemaakt en met de juiste prioritering de noodzakelijke stappen gezet om het project te doen laten slagen.  Met haar enthousiasme, vakkundigheid en openheid was zij snel verbonden met het interne team en opdrachtgevers. Ik ben heel tevreden met het resultaat van deze opdracht. – Marina Klein, Bestuurssecretaris

Mij is gevraagd om als projectleider de Wijkgerichte Aanpak in Amsterdam Zuidoost op te zetten, te coördineren, te begeleiden en mede uit te voeren. In overleg met een intern team heb ik een voor de organisatie relevant netwerk gecreëerd, een gezondheidsvoorlichter aangesteld en intern de planning, de communicatie en het klantcontact op elkaar afgestemd rondom de wijkgerichte aanpak. In samenwerking met gezondheidscentra, buurtcentra, seniorenclubs en sleutelpersonen uit de wijk is voorlichting gegeven aan vrouwen zodat zij in staat waren een geïnformeerde keuze over deelname aan het bevolkingsonderzoek te maken. 

Opdrachtgever
Bevolkingsonderzoek Midden-West

Periode
november 2018 – april 2019


Anderen over Faem

"Zelfstandig weet Johanneke de juiste mensen en partijen te mobiliseren en te activeren."

Marjolein Theunissen – Oprichter en directeur van CultuurBewust.nl en ShopCultuurBewust.nl