Projectleiding SlimCity

 

De gemeente Utrecht verkent hoe technologie kan bijdragen aan een betere stedelijke ontwikkeling. De Merwedekanaalzone is gekozen als eerste gebied om aan de slag te gaan. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een stedelijk integraal digitaal platform. Een platform waarop allerlei gebiedsdata beschikbaar zijn, waarop verschillende (toekomst)scenario’s kunnen worden ervaren en waarop ook de ideeën van burgers worden vormgegeven. Met dit platform wil de gemeente Utrecht bijdragen aan een groene, gezonde en slimme stad. De opdracht bestond uit twee fases:

  1. Een analyse van het vraagstuk, een vooronderzoek naar technologieën en toepassingen en een verkenning van de vraagstukken waar bewoners en gebruikers van de Merwedekanaalzone mee te maken hebben en wat verschillende technologieën daar aan zouden kunnen bijdragen. Dat laatste deden we via een Designsessie. Het resultaat van deze fase is een rapportage en aanbevelingen.
  2. In de tweede fase gingen drie coalities van bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties aan de slag met participatie, fietsmobiliteit en gezondheidsvoorzieningen van de toekomst. Het resultaat van deze fase zijn drie demonstrators die laten zien hoe technologie kan bijdragen aan participatieve gebiedsontwikkeling: SpeelRuimte, FietsBereik en Krasse Kavels. Deze drie demonstrators zijn vervolgens verwerkt in een expositieobject dat van april 2018 tot augustus 2018 te zien is in het Stadskantoor van Utrecht. Daarnaast is opnieuw een rapportage met kansen en aanbevelingen opgeleverd.

Vanuit Open Concept was ik verantwoordelijk voor de algemene projectleiding, de organisatie van een aantal ontwerpsessies, het samenstellen en betrokken houden van de coalities en het begeleiden van de demonstrator FietsBereik. SlimCity heeft ook een eigen website waar nog veel meer over dit project is te lezen.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Partners
Henk van Zeijts (Vrije Ruimte) en Tom van de Wetering (Open Concept). In fase 1 was ook Emilie Vlieger (Vliegerprojecten) betrokken.

Periode
januari 2017 – april 2018


Anderen over Faem

"Johanneke Minnema is uitstekend in staat de wensen van diverse stakeholders te integreren in een totaalconcept en weet daarbij diverse organisatie-werelden goed te overbruggen."

Danielle Arets – Debatleider van het ondernemersdebat en mede initiatiefnemer van Trekhaak Gezocht, Capada