Kunstkasteel Zuilen

 

Kunstkasteel Zuilen is een stichting, opgericht door bewoners uit de wijk Zuilen in Utrecht. Kunstkasteel Zuilen streeft naar een structureel levend en enthousiast kunstaanbod in Zuilen. Muziek in de Wijk is een van de projecten die vanuit Kunstkasteel Zuilen wordt georganiseerd.

Muziek in de Wijk
Muziek in de Wijk verzorgt muziek- en ensemblelessen voor kinderen uit Zuilen. Om alle kinderen in deze Utrechtse wijk de kans te geven mee te doen zijn de lessen gratis en wordt er veel tijd en moeite geinvesteerd in de werving en instroom van de kinderen. Via muziekcarroussels op vijf basisscholen en diverse instuiflessen in de buurtcentra kunnen kinderen kennis maken met verschillende instrumenten. Een heel aantal organisatie uit de wijk zijn op verschillende manieren bij het project betrokken: De Brede School, vijf basisscholen, Portes (voormalige welzijnsorganisatie) en ZIMIHC (Huis voor Amateurkunst). De muziekdocenten komen zoveel mogelijk uit (de buurt van) Zuilen.

De kinderen (en de ouders) maken door de muzieklessen niet alleen kennis met muziek en hun instrument, maar ze leren ook kinderen van andere scholen kennen, ze komen op plekken in de wijk waar ze anders niet zouden komen.
Ook leren ze hoe het is om samen te spelen en samen te werken aan een uitvoering, naar elkaar luisteren en gedisciplineerd oefenen hoort daar natuurlijk ook bij!

Muziek in de Wijk wordt ondersteund door Het Oranje Fonds, Het Fonds voor Cultuurparticipatie en Wijkbureau NoordWest van de gemeente Utrecht.

Opdrachten


Anderen over Faem

"Zelfstandig weet Johanneke de juiste mensen en partijen te mobiliseren en te activeren."

Marjolein Theunissen – Oprichter en directeur van CultuurBewust.nl en ShopCultuurBewust.nl