Gemeente Amersfoort

 

Kunst en cultuur staan midden in de Amersfoortse samenleving. Zij dragen bij aan de kwaliteit van de stad, versterken de identiteit en aantrekkelijkheid. Kunst, cultuur en creativiteit zijn onmisbare bronnen voor een gezonde ontwikkeling van onze maatschappij. Niet alleen als economische factor in een (inter)nationaal verband. Ook voor een sociaal maatschappelijk kader, waarin respect, persoonlijke ontwikkeling, inspiratie en uitdaging onmisbare elementen zijn. Kunst en cultuur leveren een bijzondere bijdrage aan de stedenbouwkundige kwaliteit van de stad. Bovendien hebben kunst en cultuur uiteraard een waarde in zichzelf. Voorwaarde is wel dat kunst en cultuur beleefbaar zijn. Dat iedereen kennis kan maken met die kunst en cultuur. In de interactie met mensen ontwikkelen kunt en cultuur hun onmiskenbare meerwaarde.

Gemeente Amersfoort wil de creatieve kracht van de stad en haar inwoners versterken en zichtbaar maken. De gemeente wil dat kunst en cultuur onmiskenbaar aanwezig zijn in de stad en voor iedereen te beleven is. De gemeente streeft ernaar dat kunst en cultuur bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Amersfoort, de stedelijke dynamiek en de uitstraling van Amersfoort over de stadsgrenzen heen. De gemeente streeft naar samenwerking met en tussen kunstwereld, onderwijs, bedrijfsleven en andere overheden om deze missie te realiseren.

Logo gemeente Amersfoort

Bron: Nieuw Amersfoorts Peil – Conceptnota Cultuurbeleid Gemeente Amersfoort 2008 – 2015

Opdrachten


Anderen over Faem

"Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt."

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving