Coach Jij Maakt Het Mee

Het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen en richt zich daarbij op alle inwoners van Nederland. Het FCP wil een brug vormen tussen cultuur en de samenleving.

Met Jij Maakt Het Mee (JMHM) wil het FCP aansluiten op ontwikkelingen in de amateurkunstsector en vernieuwende initiatieven op het gebied van cultuurbeoefening in de vrije tijd. Veel mensen maken met groot enthousiasme kunst in hun vrije tijd of zijn actief als erfgoedbeoefenaar. Dat gebeurt steeds minder in traditionele verbanden en meer en meer ad hoc, online of via onverwachte kruisbestuivingen. Met JMHM ondersteunt het FCP bijzondere projecten waar het publiek en de samenleving om vragen. Op het platform kunnen deelnemers, publiek en geïnteresseerden aangeven wat ze belangrijke projecten vinden.

Als JMHM coach word ik gekoppeld aan indieners van aanvragen. Zij krijgen zes weken de tijd om hun aanvraag af te maken. In die periode denk ik met hen mee om tot een zo goed mogelijke aanvraag en dus ook om tot een zo goed mogelijk project te komen.

Opdrachtgever
Fonds voor Cultuurparticipatie

Periode
april 2016 – april 2018


Anderen over Faem

"Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt."

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving