Begeleiding Gebruikersgroep

Binnen het programma KunstLAB is het RKD bezig met de ontwikkeling van een nieuwe unieke kunsthistorische onderzoeksfaciliteit: RKD Research. RKD wil gebruikersgroepen betrekken bij de ontwikkeling van RKD Research om zo:
• draagvlak te creëren,
• inzicht te krijgen in de behoeften van de doelgroepen,
• richting te geven aan de functionaliteiten en hierin prioriteiten te bepalen,
• gedurende het ontwikkelproces bij te kunnen sturen als dat nodig is,
• en tot een bruikbaar, relevant en aantrekkelijk resultaat te komen.

Mij is gevraagd om het proces van de gebruikersgroep Zoeken & Vinden te begeleiden: de gebruikersgroep samen te stellen, een aanpak te ontwikkelen en vier bijeenkomsten te organiseren om bovenstaand doel te bereiken. Parallel aan deze Gebruikersgroep wordt ook de Gebruikersgroep Dienstverlening & Abonnementen ingericht. Deze groep wordt begeleid door Martijn Heijstek. De aanpak voor beide groepen geven we gezamenlijk vorm. Ik zal ondersteunen bij de bijeenkomsten van deze gebruikersgroep.

Opdrachtgever
RKD

Partners
Martijn Heijstek

Periode
september 2018 – mei 2019


Anderen over Faem

"Johanneke haar aanpak is gedegen, secuur en daarmee vertrouwenwekkend. De resultaten zijn ernaar!"

Gertrud van Dam – Adviseur internationale zaken, afdeling Bestuurlijke, Internationale en Subsidiezaken, Gemeente Utrecht