Gastdocent Ondernemerschap voor Geesteswetenschappers

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht wil haar masterstudenten beter voorbereiden op een maatschappij waarin ondernemerschap wordt gevraagd. Daarom heb ik, samen met Micha Hamel, Tom van de Wetering en Sjoer Bergervoet (Career Office) een keuzevak ontwikkeld over ondernemerschap. Een aantal van de lessen worden eveneens door mij verzorgd. Dit vak werd in het studiejaar 2016-2017 aangeboden in het 4e trimester. In de twee studiejaren die daarop volgden nam Els Stonks de rol van Micha Hamel over en gaven we het vak in het 3e trimester.

Opdrachtgever
Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen

Periode
december 2016 – juni 2017
december 2017 – april 2018
december 2018 – april 2019


Anderen over Faem

"Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt."

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving