Ministerie van Infrastructuur & Milieu

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Momenteel bereiden het ministerie van I en M en Rijkswaterstaat de implementatie van de Omgevingswet voor. Deze omgevingswet hervormt het omgevingsrecht radicaal; circa 20 wetten worden samengbracht en meer dan 100 Algemene Maatregelen van Bestuur worden gereduceerd tot 3 tot 5 besluiten. naast dat dit een gezamenlijk – meer overzichtelijk – kader moet bieden voor besluiten over de omgeving, stimuleert de herziening een nieuwe werkwijze. Een waarbij de uitvoerders meer integraal, meer gebiedsgricht en meer samen werken met collega’s van andere afdelingen en andere organisaties.

download (1)

Opdrachten
2014: Projectleiding Omgevingswet


Anderen over Faem

"Johanneke Minnema is uitstekend in staat de wensen van diverse stakeholders te integreren in een totaalconcept en weet daarbij diverse organisatie-werelden goed te overbruggen."

Danielle Arets – Debatleider van het ondernemersdebat en mede initiatiefnemer van Trekhaak Gezocht, Capada