Projectleiding Building Blocks voor Campus Party

 

Building Blocks is het activatieprogramma van Utrecht voor Campus Party. Campus Party is een grootschalig, internationaal technologie festival waarbij het draait om innovatie, creativiteit, ondernemerschap en entertainment. Building Blocks legt de link tussen Campus Party en stad en regio.

Via drie programmalijnen dragen diverse Utrechtse partijen bij aan innovatie oplossingen voor typische Utrechtse vraagstukken. De focus ligt daarbij op: de bereikbaarheid van Utrecht Science Park, een duurzaam en Slim Stationsgebied en Healthy Urban Living. Deze drie programmalijnen zijn:

BB-brand

Miniatuurversies van prototypes van deze innovatieve oplossingen worden in diverse Building Blocks vertoond. In de komende periode ontstaan er steeds meer van deze Building Blocks die samen een expositie vormen die onder meer in het publieke deel van het Stadskantoor en op Campus Party te zien zal zijn. Zo laten we letterlijk zien: Utrecht maken we samen! Bekijk hier waar de expositie te zien is.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Periode
februari 2016 – juni 2016

Workshops Business Model Canvas

 

Design Innovation Group heeft van 2013 tot 2016 bij 26 culturele instellingen in de provincie Utrecht een Business Model Canvas Traject verzorgd. Ondernemers worden gestimuleerd om hun organisatie, visie en strategie te definiëren, te ontwikkelen, te evalueren en opnieuw uit te vinden aan de hand van het Business Model Canvas (BMC) en het Waarde Propositie Canvas (WPC) van Alexander Osterwalder c.s.. Deze canvassen combineren creatief strategisch denken met een ontwerpende benadering waarbij de gebruiker centraal staat. Deelnemers worden gestimuleerd om in alternatieven te denken, meerdere opties uit te proberen, verdienmodellen kloppend te maken en duidelijk stil te staan bij de wensen van de doelgroep en de waarde die zij voor hen leveren.

Deze trajecten waren onderdeel van ‘Cultuur Onderneemt’ van de provincie Utrecht. Met dit programma ondersteunt de provincie culturele instellingen (verder) op weg om succesvol te ondernemen. Faem verzorgde deze trajecten samen met Eveline van Dorp en Marieke Rietbergen van Design Innovation Group.

BMG

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Provincie Utrecht

Periode
september 2013 – februari 2016

Culturele Instellingen
Museum De Ronde Venen
Bibliotheek Angstel Vecht & Venen
RASA
Slot Zuylen
Festival Tweetakt
Festival Spoffin
Kargadoor
Museum Sonnenborgh
RHC Vecht & Venen
Nederlands Volksbuurt Museum
Museum Veenendaal
Museum Vianen
Museum Woerden
SETUP
Cultuurhuis Kanaleneiland
Le Guess Who?
Amersfoort Jazz

Fondsenwerving

 

Faem heeft voor diverse projecten subsidieaanvragen geschreven. Faem doet dit altijd in nauw overleg met de aanvragende stichting. Hierna volgt een overzicht van deze aanvragen:

Amersfoort Jazz Festival

SETUP

Festival deBeschaving

 

Secretariaat Innovatiecontract Creatieve Industrie

 

In het Innovatiecontract Creatieve Industrie maken diverse partijen uit de gouden driehoek (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen) concrete afspraken over hun inzet voor onderzoek en innovatie voor de Creatieve Industrie. Topteam Creatieve Industrie en TKI CLICKNL zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het contract. Via Design Innovation Group kreeg ik de opdracht om bij het opstellen te ondersteunen. Ik deed dit onder meer door in strategische zin mee te denken, verslag te leggen van gevoerde gesprekken en de eerste versie van het contract op te stellen. Het contract is in september officieel aangeboden aan Henk Kamp, de minister van Economische Zaken. CLICKNL_SRIA_researchareas-e1434369543180

Lees hier meer over het Innovatiecontract en download het contract hier.

In aanvulling op deze opdracht kreeg ik samen met Nathalie Waser vanuit Design Innovation Group een vervolg opdracht om het MKB nauwer te betrekken bij onderzoek en innovatie met de creatieve industrie. Voor dit doel hebben we vanuit DIG een stappenplan en toolbox ontworpen die hierbij kan ondersteunen.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > CLICKNL

Periode
mei 2015 – december 2015

Magazine Manager CRISP Magazine

 

Vanuit CRISP wordt twee keer per jaar een magazine gemaakt waarin de voortgang van de acht CRISP projecten wordt beschreven aan de hand van een bepaald thema. Dit wordt aangevuld met redactionele artikelen van professoren, lectoren en partners.

Als magazine manager van het CRISP Magazine is Faem verantwoordelijk voor het verzamelen van de stukken (tekst en beeld), het bijhouden van het statusoverzicht, het opstellen en bewaken van de planning en het onderhouden van contacten met de redactieleden, de ontwerpers en de copywriter.

paul_hekkert

Het eerste magazine wordt door Paul Hekkert uitgereikt aan Marjan Hammersma, DG Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

CRISP #2: Value Matters [ISSUU]
CRISP #3: Fake it / Make it [ISSUU]
CRISP #4: Wellbeing [ISSUU]
CRISP #5: This is CRISP [ISSUU]

This was CRISP

Opdrachtgever
CRISP | TU Delft | NWO

Periode
juli 2013 – juni 2015

Projectmanager a.i. bij Infi

 

Bij Infi zijn de projectmanagers verantwoordelijk voor het niet technische contact met de klanten. Van offerte en planning tot oplevering en onderhoud. Dit alles in nauw overleg met de techneuten van Infi. Tijdens het zwangerschapsverlof van een van de projectmanagers heeft Faem het projectmanagement overgenomen voor onder meer:

Opdrachtgever
INFI

Periode
januari 2015 – mei 2015

Projectleiding It Takes 4 To Tango

 

Uitdaging van de Creatieve Sector is het vergroten van de private bijdrage voor research projecten. Vanuit het Topsectoren beleid wordt in dit kader gesproken over de driehoek overheid, sector en kennisinstellingen. Binnen de creatieve sector is eerder sprake van een tetraëder waarbij ook de opdrachtgevers van creatieve bedrijven een grote rol spelen.

it4tt

Het initiatief It Takes 4 To Tango (IT4TT) is genomen om in de eerste plaats het bewustzijn over bovengenoemde uitdaging te vergroten. Daarnaast is het de bedoeling om betrokkenheid en commitment te creëren wat uiteindelijk moet resulteren in concrete bijdragen. Een van de programmalijnen om dit doel te bereiken was het betrekken van opdrachtgevers bij onderzoeksprogramma’s met de creatieve industrie. Vanuit Design Innovation Group kreeg ik de opdracht om deze programmalijn te coordineren, bezoeken bij opdrachtgevers voor te bereiden en de verslaglegging en opvolging daarvan te verzorgen. Dit in nauw overleg met de stuurgroep IT4TT waarin bestuur CLICKNL, Topteam en EZ vertegenwoordigd waren.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Stuurgroep IT4TT (CLICKNL, Topteam Creatieve Industrie, EZ)

Periode
april 2014 – april 2015

Projectleiding Omgevingswet

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) bereidt de implementatie van de Omgevingswet voor. Hierbij is niet alleen de overdracht van juridische en beleidsmatige kennis van belang maar is er ook aandacht voor houding en gedrag van professionals bij gemeenten. Design Innovation Group (DIG) is gevraagd een product te ontwikkelen gericht op houding en gedrag van de professionals die bij gemeenten werken en te maken hebben met het Omgevingsrecht. DIG maakt daarbij gebruik van de Design Thinking methodiek. We werken met een multidisciplinair team en nemen de gebruiker als uitgangspunt.

Service Design case: Interventies voor de Omgevingswet.

Faem verzorgt namens DIG de projectleiding voor deze opdracht. wabo

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Periode
januari 2014 – april 2014

Projectmedewerker Webteam RIVM

 

Faem heeft verschillende werkzaamheden verricht voor het webteam van RIVM:

  • Het voorbereiden van een nota over webstatistieken en statistieken over het aantal keer dat onderwerpen die het RIVM aangaan in diverse media worden genoemd.
  • Begeleiden van ICTafdeling bij het (in enige mate) automatiseren van het verwerken en interpreteren van deze data.
  • Het samenstellen van een homepage voor het vernieuwde intranet (INwiki) en het migreren van content van het oude (INsite) naar het nieuwe intranet.

 

Opdrachtgever
RIVM

Periode
oktober 2013 – maart 2014

Projectleiding & fondsenwerving #SOSUtrecht

 

SOSUtrecht (Sociaal Ondernemerschap Studenten Utrecht) is een initiatief van de Utrecht Development Board in samenwerking met de Utrechtse kennisinstellingen (ROC, HU, HKU en UU). Doel is om studenten kennis te laten maken met Sociaal Ondernemerschap en Utrecht op de kaart te zetten als stad van Sociaal Ondernemende Studenten. SOS UTRECHT

Faem was namens DIG projectleider en heeft meegeholpen bij het vinden van challengers, challenges en financiering voor dit traject.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Utrecht Valorisatie Centrum

Periode
september 2013 – november 2013

Anderen over Faem

"Johanneke is een punctuele vrouw die haar verantwoordelijkheden als geen ander kent en hier uitermate scherp naar handelt."

Andre Baars – Oprichter en directeur Festival deBeschaving