Werkplek 21e eeuw

 

De functie van bibliotheken verandert. Een groot deel van de bezoekers gebruiken de bibliotheek als plek om te werken of studeren. Steeds vaker zijn deze bezoekers niet meer lid van de bibliotheek. Bibliotheek Het Eemhuis in Amersfoort en BiSC willen onderzoeken hoe bibliotheken ook in de toekomst kunnen inspelen op de behoeftes van deze toenemende groep bezoekers. Ook wil zij onderzoeken welke alternatieve geldstromen aansluiten bij deze nieuwe betekenis.

BiSC en Bibliotheek Het Eemhuis vroegen Sander Mulder van Yppah om hen bij dit onderzoek te begeleiden en Sander vroeg mij om daarbij te assisteren. Samen met een team van medewerkers van Het Eemhuis en BiSC doorlopen we daarbij de volgende fases:

 

2016_10_28-bisc-eemhuis-werkbijeenkomst-proposities-page-7

 

Parallel aan deze opdracht loopt het vak Managing Product Innovation bij Industrial Design Engineering aan de TU Delft waarin 120 studenten verdeeld over 40 groepen eveneens met deze opdracht aan de slag zijn. Hun proposities dienen ter inspiratie en worden tijdens twee DEMOdagen in DOKDelft gepresenteerd aan het team van Het Eemhuis en BiSC.

Opdrachtgever
Yppah > BiSC & Bibliotheek Het Eemhuis

Periode
augustus 2016 – december 2016

Projectmanagement Droomstratenmakers

 

Een van de ambities van Milieudefensie is om te zorgen voor een beter klimaat door mensen te motiveren om minder automatisch gebruik te maken van de auto zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. Milieudefensie wil mensen die hier nog niet eerder concreet over hebben nagedacht inspireren en laten nadenken over alternatieven. De vraag die Milieudefensie dan ook aan Open Concept stelde is:

Hoe kunnen we bezoekers van evenementen inspireren om na te denken over de inrichting van hun ideale droomstraat en over alternatieve mobiele oplossingen?

Om deze vraag te beantwoorden is vanuit Open Concept een team samengesteld met Frank-Jan van Lunteren (Collageboys), Gerwin de Vries (LINT Landscape Interventions) en ik. In een brainstorm met Milieudefensie is er voor gekozen om de bezoekers van evenementen te laten werken aan een grote gezamenlijke droomstraat. We vragen mensen om te reageren op wat er ligt: wat zou jij anders doen? Om de discussie op dit vlak extra te stimuleren kunnen de begeleiders zo nu en dan een prikkelende casus of vraag inbrengen. De Droomstraat is vervolgens geproduceerd door de mannen van LINT. Ik verzorgde het projectmanagement.

De Droomstraat is inmiddels in actie geweest tijdens Open Street in Rotterdam en de Culturele Zondag Win-Win in Utrecht.

Droomstraat

Hier testen we de bijna-af versie van de Droomstraat in de tuin van VechtclubXL

Opdrachtgever
Open Concept > Milieudefensie

Periode
augustus 2016 – oktober 2016

Projectleiding Louche Apparaten

 

In Louche Apparaten onderzoekt SETUP een wereld waarin apparaten niet alleen slim zijn, maar ook brutaal en bijdehand. Steeds meer van onze alledaagse apparaten worden namelijk deel van het Internet of Things (IoT). Als entiteit communiceren ze met andere personen en objecten, en nemen ze op basis hiervan ook autonome beslissingen. Neutraal zijn ze echter niet; gekoppeld aan omvangrijke big-data-bronnen, liggen algoritmische scores en rankings immers altijd op de loer. Wat als ze ons discrimineren of andermans norm opleggen?

SETUP wil het debat over de impact van IoT en smart cities voeden door met eigen dubieuze apparaten nieuwe, verrassende toekomstbeelden neer te zetten. Dit project kreeg zijn kick-off met een Louche Apparaten Lounche tijdens De Zwarte Markt voor Kennis bij de Brakke Grond in Amsterdam. Daarna zijn drie kunstenaars aan de slag gegaan met hun eigen Louche Apparaat om deze vervolgens te exposeren tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. De apparaten zijn:

In de week voor de kick-off werd ik bij Louche Apparaten betrokken. Ik heb de laatste sprekers voor het programma geregeld en de pre-productie op mij genomen. Vervolgens heb ik als projectleider:

Vanaf september kregen we versterking van stagiair Jessy Snikkers en veranderde mijn rol meer in het begeleiden van haar stage. Meer informatie over Louche Apparaten is te vinden op de site van SETUP en de site van de Dutch Design Week.

Opdrachtgever
SETUP

Periode
juni 2016 – november 2016

Projectleiding Privacyrede & Data Diner

 

In de Privacyrede vraagt SETUP jaarlijks een expert zijn of haar visie te geven op het begrip privacy en de invloed van technologie hierop. Dit jaar wordt de rede uitgesproken door prof. dr. Mireille Hildebrandt. Onder de titel ‘Altijd bij de Les‘ gaat zij in op privacy in het onderwijs. In 2014 werd de rede uitgesproken door Hans de Zwart en in 2015 door Hans Schnitzler. De Privacyrede wordt in samenwerking met Studium Generale georganiseerd.

Nieuw dit jaar is een voorprogramma dat toewerkt naar de privacyrede: een Data Diner dat in samenwerking met SURF is georganiseerd. Samen met speciaal hiervoor genodigde gasten gaan we onder het genot van een diner in gesprek over datavraagstukken en de impact van privacy op het onderwijs. Het eten en de manier waarop dit gepresenteerd wordt draagt bij aan het gesprek en zorgt steeds voor nieuwe perspectieven op het onderwerp. Het Data Diner is geproduceerd door Cornelis Serveert en vond plaats in FOTODOK.

Als projectleider zorgde ik als ‘spin in het web’ voor de afstemming tussen alle betrokken partijen en was ik verantwoordelijk voor het bewaken van planning en budgetten. Daarnaast heb ik de samenwerking met SURF opgezet en vormgegeven en FOTODOK gevonden als locatie voor het diner.

Data Diner 2016

Leuk om de Privacyrede nog eens na te lezen en de foto’s die Sebastiaan ter Burg heeft gemaakt van het diner en de rede te bekijken!

Opdrachtgever
SETUP

Periode
juni 2016 – september 2016

Projectleiding Building Blocks voor Campus Party

 

Building Blocks is het activatieprogramma van Utrecht voor Campus Party. Campus Party is een grootschalig, internationaal technologie festival waarbij het draait om innovatie, creativiteit, ondernemerschap en entertainment. Building Blocks legt de link tussen Campus Party en stad en regio.

Via drie programmalijnen dragen diverse Utrechtse partijen bij aan innovatieve oplossingen voor typische Utrechtse vraagstukken. De focus ligt daarbij op: de bereikbaarheid van Utrecht Science Park, een duurzaam en Slim Stationsgebied en Healthy Urban Living. Deze drie programmalijnen zijn:

BB-brand

Miniatuurversies van prototypes van deze innovatieve oplossingen worden in diverse Building Blocks vertoond. In de komende periode ontstaan er steeds meer van deze Building Blocks die samen een expositie vormen die onder meer in het publieke deel van het Stadskantoor en op Campus Party te zien zal zijn. Zo laten we letterlijk zien: Utrecht maken we samen! Bekijk hier waar de expositie te zien is.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Periode
februari 2016 – juni 2016

Workshops Business Model Canvas

 

Design Innovation Group heeft van 2013 tot 2016 bij 26 culturele instellingen in de provincie Utrecht een Business Model Canvas Traject verzorgd. Ondernemers worden gestimuleerd om hun organisatie, visie en strategie te definiëren, te ontwikkelen, te evalueren en opnieuw uit te vinden aan de hand van het Business Model Canvas (BMC) en het Waarde Propositie Canvas (WPC) van Alexander Osterwalder c.s.. Deze canvassen combineren creatief strategisch denken met een ontwerpende benadering waarbij de gebruiker centraal staat. Deelnemers worden gestimuleerd om in alternatieven te denken, meerdere opties uit te proberen, verdienmodellen kloppend te maken en duidelijk stil te staan bij de wensen van de doelgroep en de waarde die zij voor hen leveren.

Deze trajecten waren onderdeel van ‘Cultuur Onderneemt’ van de provincie Utrecht. Met dit programma ondersteunt de provincie culturele instellingen (verder) op weg om succesvol te ondernemen. Faem verzorgde deze trajecten samen met Eveline van Dorp en Marieke Rietbergen van Design Innovation Group.

BMG

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Provincie Utrecht

Periode
september 2013 – februari 2016

Culturele Instellingen
Museum De Ronde Venen
Bibliotheek Angstel Vecht & Venen
RASA
Slot Zuylen
Festival Tweetakt
Festival Spoffin
Kargadoor
Museum Sonnenborgh
RHC Vecht & Venen
Nederlands Volksbuurt Museum
Museum Veenendaal
Museum Vianen
Museum Woerden
SETUP
Cultuurhuis Kanaleneiland
Le Guess Who?
Amersfoort Jazz

Fondsenwerving

 

Faem heeft voor diverse projecten subsidieaanvragen geschreven. Faem doet dit altijd in nauw overleg met de aanvragende stichting. Hierna volgt een overzicht van deze aanvragen:

Amersfoort Jazz Festival

SETUP

Festival deBeschaving

 

Secretariaat Innovatiecontract Creatieve Industrie

 

In het Innovatiecontract Creatieve Industrie maken diverse partijen uit de gouden driehoek (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen) concrete afspraken over hun inzet voor onderzoek en innovatie voor de Creatieve Industrie. Topteam Creatieve Industrie en TKI CLICKNL zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het contract. Via Design Innovation Group kreeg ik de opdracht om bij het opstellen te ondersteunen. Ik deed dit onder meer door in strategische zin mee te denken, verslag te leggen van gevoerde gesprekken en de eerste versie van het contract op te stellen. Het contract is in september officieel aangeboden aan Henk Kamp, de minister van Economische Zaken. CLICKNL_SRIA_researchareas-e1434369543180

Lees hier meer over het Innovatiecontract en download het contract hier.

In aanvulling op deze opdracht kreeg ik samen met Nathalie Waser vanuit Design Innovation Group een vervolg opdracht om het MKB nauwer te betrekken bij onderzoek en innovatie met de creatieve industrie. Voor dit doel hebben we vanuit DIG een stappenplan en toolbox ontworpen die hierbij kan ondersteunen.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > CLICKNL

Periode
mei 2015 – december 2015

Magazine Manager CRISP Magazine

 

Vanuit CRISP wordt twee keer per jaar een magazine gemaakt waarin de voortgang van de acht CRISP projecten wordt beschreven aan de hand van een bepaald thema. Dit wordt aangevuld met redactionele artikelen van professoren, lectoren en partners.

Als magazine manager van het CRISP Magazine is Faem verantwoordelijk voor het verzamelen van de stukken (tekst en beeld), het bijhouden van het statusoverzicht, het opstellen en bewaken van de planning en het onderhouden van contacten met de redactieleden, de ontwerpers en de copywriter.

paul_hekkert

Het eerste magazine wordt door Paul Hekkert uitgereikt aan Marjan Hammersma, DG Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

CRISP #2: Value Matters [ISSUU]
CRISP #3: Fake it / Make it [ISSUU]
CRISP #4: Wellbeing [ISSUU]
CRISP #5: This is CRISP [ISSUU]

This was CRISP

Opdrachtgever
CRISP | TU Delft | NWO

Periode
juli 2013 – juni 2015

Projectmanager a.i. bij Infi

 

Bij Infi zijn de projectmanagers verantwoordelijk voor het niet technische contact met de klanten. Van offerte en planning tot oplevering en onderhoud. Dit alles in nauw overleg met de techneuten van Infi. Tijdens het zwangerschapsverlof van een van de projectmanagers heeft Faem het projectmanagement overgenomen voor onder meer:

Opdrachtgever
INFI

Periode
januari 2015 – mei 2015

Anderen over Faem

"Zelfstandig weet Johanneke de juiste mensen en partijen te mobiliseren en te activeren."

Marjolein Theunissen – Oprichter en directeur van CultuurBewust.nl en ShopCultuurBewust.nl