Creatieve Industrie:    Design Innovation Group | CRISP | CLICKNL | INFI
Overheid: Ministerie van Economische ZakenMinisterie van Infrastructuur & MilieuRIVM | NWOProvincie Utrecht | Gemeente Utrecht | Gemeente Amersfoort
Onderwijs: Universiteit Utrecht | Hogeschool Rotterdam | TU Delft
Maatschappij: Natuur & Milieu | Stichting Wisebloom | deVIPbus
Cultuur: Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht | CultuurBewust.nl | Festival deBeschaving | Festival a/d Werf | Kunstkasteel Zuilen | Culturele Zondagen |  Francy Derks | Museum De Ronde VenenBibliotheek Angstel Vecht & VenenRASASlot ZuylenFestival TweetaktFestival SpoffinKargadoorMuseum SonnenborghRHC Vecht & VenenVolksbuurtmuseumMuseum VeenendaalMuseum VianenMuseum Woerden
Eigen initiatieven:   Tempeest | Festivaloverleg Utrecht | Trekhaak Gezocht | De Buurt Leeft! | Geuzengroep
Nevenactiviteiten:   Utrechtse Kano Club | Kanoverhuur Utrecht | Buurtborrel ZuilenTheatergroep Thomas | Festival Mooi WoordenClose Watch Festival

 

Workshops Business Model Canvas

 

Om culturele instellingen in de provincie Utrecht te helpen om meer eigen inkomsten te genereren worden zij vanuit de provincie Utrecht ondersteund met een traject rondom het Business Model Canvas. In 2013 is een pilot van start gegaan met zes culturele instellingen, in 2014 volgden tien andere instellingen en ook in 2015 verzorgen we een traject bij tien culturele instellingen in de provincie Utrecht.
Samen met DIG verzorgt Faem deze workshops.

BMG

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Provincie Utrecht

Periode
september 2013 – heden

Culturele Instellingen
Museum De Ronde Venen
Bibliotheek Angstel Vecht & Venen
RASA
Slot Zuylen
Festival Tweetakt
Festival Spoffin
Kargadoor
Museum Sonnenborgh
RHC Vecht & Venen
Volksbuurtmuseum
Museum Veenendaal
Museum Vianen
Museum Woerden

Magazine Manager CRISP Magazine

 

Vanuit CRISP wordt twee keer per jaar een magazine gemaakt waarin de voortgang van de acht CRISP projecten wordt beschreven aan de hand van een bepaald thema. Dit wordt aangevuld met redactionele artikelen van professoren, lectoren en partners.

Als magazine manager van het CRISP Magazine is Faem verantwoordelijk voor het verzamelen van de stukken (tekst en beeld), het bijhouden van het statusoverzicht, het opstellen en bewaken van de planning en het onderhouden van contacten met de redactieleden, de ontwerpers en de copywriter.

paul_hekkert

Het eerste magazine wordt door Paul Hekkert uitgereikt aan Marjan Hammersma, DG Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

CRISP #2: Value Matters [ISSUU]
CRISP #3: Fake it / Make it [ISSUU]
CRISP #4: Wellbeing [ISSUU]
CRISP #5: This is CRISP [ISSUU]

This was CRISP

Opdrachtgever
CRISP | TU Delft | NWO

Periode
juli 2013 – juni 2015

Projectleiding Omgevingswet

 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) bereidt de implementatie van de Omgevingswet voor. Hierbij is niet alleen de overdracht van juridische en beleidsmatige kennis van belang maar is er ook aandacht voor houding en gedrag van professionals bij gemeenten. Design Innovation Group (DIG) is gevraagd een product te ontwikkelen gericht op houding en gedrag van de professionals die bij gemeenten werken en te maken hebben met het Omgevingsrecht. DIG maakt daarbij gebruik van de Design Thinking methodiek. We werken met een multidisciplinair team en nemen de gebruiker als uitgangspunt.
Faem verzorgt namens DIG de projectleiding voor deze opdracht. wabo

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Ministerie van Infrastructuur & Milieu

Periode
januari 2014 – april 2014

Projectmedewerker Webteam RIVM

 

Faem heeft verschillende werkzaamheden verricht voor het webteam van RIVM:

  • Het voorbereiden van een nota over webstatistieken en statistieken over het aantal keer dat onderwerpen die het RIVM aangaan in diverse media worden genoemd.
  • Begeleiden van ICTafdeling bij het (in enige mate) automatiseren van het verwerken en interpreteren van deze data.
  • Het samenstellen van een homepage voor het vernieuwde intranet (INwiki) en het migreren van content van het oude (INsite) naar het nieuwe intranet.

 

Opdrachtgever
RIVM

Periode
oktober 2013 – maart 2014

Projectleiding & fondsenwerving #SOSUtrecht

 

SOSUtrecht (Sociaal Ondernemerschap Studenten Utrecht) is een initiatief van de Utrecht Development Board in samenwerking met de Utrechtse kennisinstellingen (ROC, HU, HKU en UU). Doel is om studenten kennis te laten maken met Sociaal Ondernemerschap en Utrecht op de kaart te zetten als stad van Sociaal Ondernemende Studenten. SOS UTRECHT

Faem was namens DIG projectleider en heeft meegeholpen bij het vinden van challengers, challenges en financiering voor dit traject.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Utrecht Valorisatie Centrum

Periode
september 2013 – november 2013

Projectleiding Muziek in de Wijk

 

Binnen Muziek in de Wijk was Faem verantwoordelijk voor het maken van de indeling voor alle muziek- en ensemblelessen op basis van de voorkeuren van de kinderen, de beschikbaarheid van de docenten, ruimtes en instrumenten. Ook het maken van contracten tussen de docenten en Kunstkasteel Zuilen, het organiseren van de uitgifte van muziekinstrumenten en de publiciteit over Muziek in de Wijk behoorde tot de taken van Faem.


Opdrachtgever
Kunstkasteel Zuilen

Periode
november 2012 – januari 2013

 

Desk research en advies Mobiele Flexitaria

 

Voor de Mobiele Flexitaria van Natuur & Milieu maakt Faem een longlist van festivals en evenementen waar de Mobiele Flexitaria in 2013 aanwezig zou kunnen zijn. Daarnaast adviseert Faem Natuur & Milieu over het benaderen van deze evenementen en van organisatiebureaus voor inzet op de zakelijke markt.

Opdrachtgever
Natuur & Milieu

Periode
Oktober 2012

Organisatie debatavond over ondernemerschap

 

Johanneke Minnema is uitstekend in staat de wensen van diverse stakeholders te integreren in een totaalconcept en weet daarbij diverse organisatie-werelden goed te overbruggen.

Danielle Aretsdebatleider

 
Een avond over Turks & Nederlands ondernemerschap met debat & theater
Het debat gaat in op de rol van de Turkse markt voor Nederland in het algemeen en Utrecht in het bijzonder. Dit naar aanleiding van het feit dat Nederland en Turkije al 400 jaar succesvolle betrekkingen met elkaar onderhouden. Het debat wordt afgewisseld met de theatervoorstelling Trekhaak Gezocht, een inspirerende voorstelling die op ontwapende wijze de verbinding tussen Utrecht en Turkije legt.

Bekijk hier het verslag
Bekijk hier enkele foto’s
Bekijk hier de flyer
Lees hier het verslag van Ugiad 

Opdrachtgever
Eigen initiatief van Capada, Trekhaak Gezocht en Faem.

Periode
april 2012 – november 2012

Partners
| Gemeente Utrecht | Zwitserleven  | Ugiad | Capada | Trekhaak Gezocht |

Met medewerking van
Hogeschool Utrecht | Kamer van Koophandel Utrecht | Marit Turk (flyer & beeld) | Peter Dubois (fotografie) |

Projectleiding, Public Relations en conceptontwikkeling Tempeest

 

Binnen Tempeest had Faem enerzijds een interne en anderzijds een externe rol. Naar buiten toe was Faem verantwoordelijk voor het aangaan en onderhouden van de relaties met onder andere erfgoedinstellingen en andere instellingen voor toerisme en recreatie. Faem heeft zich onder meer ingezet voor het vertalen van de wensen en behoeftes van deze instellingen naar de mogelijkheden van mobiele beleving en dit vervolgens verwoord in offertes. Ook heeft Faem zich ingezet voor het maken van afspraken met de leveranciers van Tempeest en deze afspraken vervolgens in contracten gegoten.

Johanneke weet op heel prettige wijze te zorgen dat er concrete afspraken gemaakt én nagekomen worden, het proces in gang blijft en er altijd concrete doelen worden benoemd zodat iedereen ergens naar toe werkt.

Karen Sikkema – CEO & Co-founder van Tempeest

Intern heeft Faem als projectleider de voortgang van de projecten en de onderlinge afstemming binnen het team bewaakt, onder meer door afspraken te maken en deze afspraken te vertalen naar realistische planningen en todolijsten en deze vervolgens te bewaken. Daarnaast heeft Faem de verantwoordelijkheid genomen voor het overzichtelijk bijhouden van alle projectdocumentatie en de financiele administratie. Ook heeft Faem meegeschreven aan de aanvraag voor de Innovatie Prestatie Contract (IPC) Subsidie van Agentschap NL. Na het binnenhalen van deze subsidie heeft Faem de verantwoordelijkheid genomen voor de uitvoer en afhandeling hiervan. Verder heeft Faem zich bezig gehouden met acquisitie, marketing, de ontwikkeling van het businessmodel, het onderhouden van de websites (WordPress) en het versturen van nieuwsbrieven (MailChimp).

Over Tempeest en Lost in Time is veel geschreven in diverse media en ook is Tempeest met Lost in Time genomineerd voor een aantal prijzen. Een overzicht daarvan is hier te vinden.

Opdrachtgever
Tempeest
(gezamenlijk initiatief en bedrijf van Faem, Living Story, Living Doc & Calling the Shots, sinds januari 2014 is Faem geen mede-eigenaar meer)

Periode
augustus 2010 – januari 2013
Powered by: Web Design Company