Werkplek 21e eeuw

Projectmanagement Droomstratenmakers

 

 

Opdrachtgever
Open Concept > Milieudefensie

Projectleiding Louche Apparaten

 

In Louche Apparaten onderzoekt SETUP een wereld waarin apparaten niet alleen slim zijn, maar ook brutaal en bijdehand. Steeds meer van onze alledaagse apparaten worden namelijk deel van het Internet of Things. Als entiteit communiceren ze met andere personen en objecten, en nemen ze op basis hiervan ook autonome beslissingen. Neutraal zijn ze echter niet; gekoppeld aan omvangrijke big-data-bronnen, liggen algoritmische scores en rankings immers altijd op de loer. Wat als ze ons discrimineren of andermans norm opleggen?

SETUP wil het debat over de impact van IoT en smart cities voeden door met eigen dubieuze apparaten nieuwe, verrassende toekomstbeelden neer te zetten. In workshops – een mix van repaircafés en hackatons – kan iedereen zelf aan de slag met een eigen apparaat.

De Louche Apparaten worden gemaakt door The Incredible Machine, Dennis de Bel en Roel Roscam Abbing en zijn onder andere te zien op de Dutch Design Week. Meer informatie over Louche Apparaten is te lezen op de site van SETUP.

Opdrachtgever
SETUP

Periode
juni 2016 – oktober 2016

Projectleiding Privacyrede & Data Diner

 

In de Privacyrede vraagt SETUP jaarlijks een expert zijn of haar visie te geven op het begrijp privacy en de invloed van technologie hierop. Dit jaar wordt de rede uitgesproken door prof. dr. Mireille Hildebrandt. Onder de titel ‘Altijd bij de Les‘ gaat zij in op privacy in het onderwijs. In 2014 werd de rede uitgesproken door Hans de Zwart en in 2015 door Hans Schnitzler.

Nieuw dit jaar is een voorprogramma dat toewerkt naar de privacyrede: een Data Diner. Samen met speciaal hiervoor genodigde gasten gaan we onder het genot van een diner in gesprek over datavraagstukken en de impact van privacy op het onderwijs. Het eten en de manier waarop dit gepresenteerd wordt draagt bij aan het gesprek en zorgt steeds voor nieuwe perspectieven op het onderwerp. Het Data Diner wordt geproduceerd door Cornelis Serveert.

Opdrachtgever
SETUP

Periode
juni 2016 – september 2016

Projectleiding Building Blocks voor Campus Party

 

Building Blocks is het activatieprogramma van Utrecht voor Campus Party. Campus Party is een grootschalig, internationaal technologie festival waarbij het draait om innovatie, creativiteit, ondernemerschap en entertainment. Building Blocks legt de link tussen Campus Party en stad en regio.

Via drie programmalijnen dragen diverse Utrechtse partijen bij aan innovatie oplossingen voor typische Utrechtse vraagstukken. De focus ligt daarbij op: de bereikbaarheid van Utrecht Science Park, een duurzaam en Slim Stationsgebied en Healthy Urban Living. Deze drie programmalijnen zijn:

BB-brand

Miniatuurversies van prototypes van deze innovatieve oplossingen worden in diverse Building Blocks vertoond. In de komende periode ontstaan er steeds meer van deze Building Blocks die samen een expositie vormen die onder meer in het publieke deel van het Stadskantoor en op Campus Party te zien zal zijn. Zo laten we letterlijk zien: Utrecht maken we samen! Bekijk hier waar de expositie te zien is.

Opdrachtgever
Open Concept > Gemeente Utrecht

Periode
februari 2016 – juni 2016

Workshops Business Model Canvas

 

Design Innovation Group heeft van 2013 tot 2016 bij 26 culturele instellingen in de provincie Utrecht een Business Model Canvas Traject verzorgd. Ondernemers worden gestimuleerd om hun organisatie, visie en strategie te definiëren, te ontwikkelen, te evalueren en opnieuw uit te vinden aan de hand van het Business Model Canvas (BMC) en het Waarde Propositie Canvas (WPC) van Alexander Osterwalder c.s.. Deze canvassen combineren creatief strategisch denken met een ontwerpende benadering waarbij de gebruiker centraal staat. Deelnemers worden gestimuleerd om in alternatieven te denken, meerdere opties uit te proberen, verdienmodellen kloppend te maken en duidelijk stil te staan bij de wensen van de doelgroep en de waarde die zij voor hen leveren.

Deze trajecten waren onderdeel van ‘Cultuur Onderneemt’ van de provincie Utrecht. Met dit programma ondersteunt de provincie culturele instellingen (verder) op weg om succesvol te ondernemen. Faem verzorgde deze trajecten samen met Eveline van Dorp en Marieke Rietbergen van Design Innovation Group.

BMG

Opdrachtgever
Design Innovation Group > Provincie Utrecht

Periode
september 2013 – februari 2016

Culturele Instellingen
Museum De Ronde Venen
Bibliotheek Angstel Vecht & Venen
RASA
Slot Zuylen
Festival Tweetakt
Festival Spoffin
Kargadoor
Museum Sonnenborgh
RHC Vecht & Venen
Nederlands Volksbuurt Museum
Museum Veenendaal
Museum Vianen
Museum Woerden
SETUP
Cultuurhuis Kanaleneiland
Le Guess Who?
Amersfoort Jazz

Fondsenwerving

 

Faem heeft voor diverse projecten subsidieaanvragen geschreven. Faem doet dit altijd in nauw overleg met de aanvragende stichting. Hierna volgt een overzicht van deze aanvragen:

Amersfoort Jazz Festival

SETUP

Festival deBeschaving

 

Secretariaat Innovatiecontract Creatieve Industrie

 

In het Innovatiecontract Creatieve Industrie maken diverse partijen uit de gouden driehoek (overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen) concrete afspraken over hun inzet voor onderzoek en innovatie voor de Creatieve Industrie. Topteam Creatieve Industrie en TKI CLICKNL zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het contract. Via Design Innovation Group kreeg ik de opdracht om bij het opstellen te ondersteunen. Ik deed dit onder meer door in strategische zin mee te denken, verslag te leggen van gevoerde gesprekken en de eerste versie van het contract op te stellen. Het contract is in september officieel aangeboden aan Henk Kamp, de minister van Economische Zaken. CLICKNL_SRIA_researchareas-e1434369543180

Lees hier meer over het Innovatiecontract en download het contract hier.

In aanvulling op deze opdracht kreeg ik samen met Nathalie Waser vanuit Design Innovation Group een vervolg opdracht om het MKB nauwer te betrekken bij onderzoek en innovatie met de creatieve industrie. Voor dit doel hebben we vanuit DIG een stappenplan en toolbox ontworpen die hierbij kan ondersteunen.

Opdrachtgever
Design Innovation Group > CLICKNL

Periode
mei 2015 – december 2015

Magazine Manager CRISP Magazine

 

Vanuit CRISP wordt twee keer per jaar een magazine gemaakt waarin de voortgang van de acht CRISP projecten wordt beschreven aan de hand van een bepaald thema. Dit wordt aangevuld met redactionele artikelen van professoren, lectoren en partners.

Als magazine manager van het CRISP Magazine is Faem verantwoordelijk voor het verzamelen van de stukken (tekst en beeld), het bijhouden van het statusoverzicht, het opstellen en bewaken van de planning en het onderhouden van contacten met de redactieleden, de ontwerpers en de copywriter.

paul_hekkert

Het eerste magazine wordt door Paul Hekkert uitgereikt aan Marjan Hammersma, DG Cultuur & Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

CRISP #2: Value Matters [ISSUU]
CRISP #3: Fake it / Make it [ISSUU]
CRISP #4: Wellbeing [ISSUU]
CRISP #5: This is CRISP [ISSUU]

This was CRISP

Opdrachtgever
CRISP | TU Delft | NWO

Periode
juli 2013 – juni 2015

Projectmanager a.i. bij Infi

 

Bij Infi zijn de projectmanagers verantwoordelijk voor het niet technische contact met de klanten. Van offerte en planning tot oplevering en onderhoud. Dit alles in nauw overleg met de techneuten van Infi. Tijdens het zwangerschapsverlof van een van de projectmanagers heeft Faem het projectmanagement overgenomen voor onder meer:

Opdrachtgever
INFI

Periode
januari 2015 – mei 2015

Anderen over Faem

"Zelfstandig weet Johanneke de juiste mensen en partijen te mobiliseren en te activeren."

Marjolein Theunissen – Oprichter en directeur van CultuurBewust.nl en ShopCultuurBewust.nl